Selamat Datang di Website SMA NEGERI 2 SUKOHARJO | Terima Kasih Kunjungannya.

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
19621029 198903 2 005
Dra. Nur Iswanti BIMBINGAN KONSELING
2
19670302 199103 2 010
Dra. Nani Marjati SEJARAHStaf Wakasek Kurikulum
3
19630204 198703 2 006
Endang Dwi Kiswati,S.Pd BAHASA INDONESIA
4
19681101 199512 2 003
Dra. Tri Widati S A, M.Pd BIMBINGAN KONSELINGKoordinator BK
5
19630115 199503 1 001
Drs. Yoga Hernowo AGAMA KRISTEN
6
19681212 199512 2 002
Dyah Setyowati,S.Pd BAHASA JERMANStaf Wakasek Humas
7
19670301 199402 2 003
Dra.Dyah Rita Herawati PPKnStaf Wakasek Kesiswaan
8
19680130 199512 2 003
Dra. Ary Setyani FISIKAStaf Wakasek Sarana Prasarana
9
19660527 199802 1 001
Sopingi, S.Pd FISIKA
10
19730818 199903 1 004
Agus Harsoyo, S.Pd PENJASORKESWAKASEK KESISWAAN
11
19700419 200501 1 007
Drs. Sri Setyabudi, M.Pd. FISIKAWAKASEK SARANA DAN PRASARANA
12
19770625 200604 2 006
C.K.D.A.Ratna Ningtyas,S.Sos SOSIOLOGI
13
19781203 200604 2 003
Amung Wiweko, S.Pd, M.Pd. SENI BUDAYAStaf Wakasek Kurikulum
14
19741101 200604 1 007
Ahmad Dadang P,S.Pd, M.Pd BAHASA INGGRIS
15
19800219 200604 1 008
Hendratno, S.Kom Bimbingan TIK dan Informatika-
16
19750426 200701 2 012
Suwarti Lestari, S.Pd BIOLOGI
17
19680508 200701 1 021
Darminto, S.Pd PENJASORKESStaf Wakasek Kesiswaan
18
19720212 200701 1 024
Ahmad Basri S., S.Si, M.Pd BIOLOGI
19
19770610 200701 2 012
Dewi Purwaningrum, S.Pd.,M.Pd. MATEMATIKA
20
19661030 200801 2 003
Dra. Nunuk Endah Widiarni SEJARAH